Projekleier

Franci
Greyling

Vakgroep Skryfkuns
Noordwes-Universiteit
Tel.: 018 299-1783
Franci.Greyling@nwu.ac.za


Subprojekorganiseerder: Tuinverse

Bernard
Odendaal

Vakgroep Skryfkuns
Noordwes-Universiteit
Tel.: 018 299-1782
Bernard.Odendaal@nwu.ac.za


Webmeester:

Gustaf
Tempelhoff

mrgustaft@gmail.com

Skool vir Tale:

Fakulteit Geesteswetenskappe
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Privaatsak 6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika
www.byderhand.netSo maak mens:
Toestemming: Byderhand 2015 is ʼn kreatiewe en navorsingsprojek oor plekspesifieke digitale literatuur. Wanneer jy deelneem aan die projek verleen jy toestemming dat die data vir navorsingsdoeleindes gebruik kan word. Jou deelname aan en terugvoering oor die projek is waardevol.