“Byderhand” is 'n eksperimentele ruimte vir skep, skryf en lees in nuwe kontekste.

Die interdissiplinêre kreatiewe en navorsingsprojek word aangebied deur die Vakgroep Skryfkuns in die Skool vir Tale aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). Die projek word onderneem in die Navorsingseenheid Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks, en vorm ook deel van die vestiging van digitale humaniora aan die Noordwes-Universiteit. 

Die projekte word bestuur deur 'n klein kernspan. Bykomende medewerkers, skrywers en kunstenaars word by elke afsonderlike projek betrek. (Sien ook projekte.)

 


So maak mens:
...

Franci
Greyling
Projekleier

Meer


...

Bernard
Odendaal
Tuinverse

Meer


...

Khaya
Mtshali
Taxistrips 2015

Meer


...

Hans
du Plessis
Dwaalverhaal 2015

Meer...

Jaco
Lubbe
Projekassistent 2015

Meer


...

Gustaf
Tempelhoff
Visuele ontwerper

Meer


...

Juan
Steyn
Inligtingstegnoloog

Meer


...

Marcé
Bester
Sosiale media 2015

Meer


...

Rouxné
vd Westhuizen
Projekassistent 2018

Meer


...

Teneal
Koorts
Projekassistent 2019

Meer


...

Anneke
Langner
Projekassistent 2021

Meer...

D.J.
Cloete
Taxistrips 2015

Meer


...

Ruan
Fourie
Navorsingsassistent 2016

Meer


...

Anja
Venter
Tuinverse 2015

Meer


...

Ellari
Snyders
Rusplekstories 2015

MeerToestemming: Byderhand 2015 is ʼn kreatiewe en navorsingsprojek oor plekspesifieke digitale literatuur. Wanneer jy deelneem aan die projek verleen jy toestemming dat die data vir navorsingsdoeleindes gebruik kan word. Jou deelname aan en terugvoering oor die projek is waardevol.