“Byderhand” is 'n eksperimentele ruimte vir skep, skryf en lees in nuwe kontekste.

Die interdissiplinêre kreatiewe en navorsingsprojek word aangebied deur die Vakgroep Skryfkuns in die Skool vir Tale aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). Die projek word onderneem in die Navorsingseenheid Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks, en vorm ook deel van die vestiging van digitale humaniora aan die Noordwes-Universiteit. 

Meer as 50 mense – van organiseerders tot programmeerders, kunstenaars en navorsers – is op een of ander wyse by die projek betrokke. 'n Kernspan met uiteenlopende vaardighede hou al die dinge by mekaar.

Die kernspan bestaan uit die projek- en subprojekleiers, 'n projek- en navorsingsassistent, 'n visuele ontwerper, 'n inligtingstegnoloog, sosiale media bemarker en studente-assistente.

 


So maak mens:
...

Franci
Greyling
Projekleier

Meer


...

Bernard
Odendaal
Tuinverse

Meer


...

Khaya
Mtshali
Taxistrips

Meer


...

Hans
du Plessis
Dwaalverhaal

Meer...

Jaco
Lubbe
Projek- en navorsingsassistent

Meer


...

Gustaf
Tempelhoff
Visuele ontwerper

Meer


...

Juan
Steyn
Inligtingstegnoloog

Meer


...

Marcé
Bester
Sosiale media 2015

Meer


...

Rouxné
van der Westhuizen
Projekassistent

Meer...

D.J.
Cloete
Taxistrips 2015

Meer


...

Ruan
Fourie
Navorsingsassistent 2016

Meer


...

Anja
Venter
Tuinverse 2015

Meer


...

Ellari
Snyders
Rusplekstories 2015

MeerToestemming: Byderhand 2015 is ʼn kreatiewe en navorsingsprojek oor plekspesifieke digitale literatuur. Wanneer jy deelneem aan die projek verleen jy toestemming dat die data vir navorsingsdoeleindes gebruik kan word. Jou deelname aan en terugvoering oor die projek is waardevol.